Swami Sivananda Sarasvati

Swami Sivananda Sarasvati

Eger tevahiya candaran di dilê xwe de Xwedê bihebîne, tu çima ji yên din nefret dikî? Tu çima yên din kêm/piçûk dibînî? Tu çima dilê yên din diêşînî? Tu çima gotinên giran û tund dikî? Tu çima dixwazî li ser serê yên din gotinên xwe ferz bikî û ji candarên din re sermiyantiyê bikî? Tu çima vê dînîtiyê dikî? Ji cehaletê/nezantiyê bêhtir çi ye? Bi zanînê xwe binase û pê re jî jiyaneke aram bijî.

Swami Sivananda Sarasvati
Alimekî ruhanî yê Hindûyan 1887-1963

Als god in alle levende wezens woont, waarom haat je anderen dan? Waarom kijk je dan afkeurend neer hen? Waarom ben je dan gepikeerd tegenover anderen? Waarom gebruik je harde woorden? Waarom probeer je over anderen te heersen en de baas te spelen? Waarom buit je dwaasheid uit? Is het niet louter onwetendheid? Verkrijg wijsheid en rust in vrede.

Swami Sivananda Sarasvati
Hindoeïstisch spiritueel leider 1887-1963

Werger: Metîn Eser / 23.09.2016

Bersivekê binivîsin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.