Louıs L’amour

Louıs L’amour

Carinan em wiha difikirin, ku dawiya her tiştî hatiye.
Heçku ew dem, destpêk e.

Louıs L’amour

Bersivekê binivîsin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.