Celadet Alî Bedir Xan

Celadet Alî Bedir Xan

Xorto wilo bixebite: An bi xwe çêke, an arîkariya ewan bike ko çêbikin, ava dikin. Di dinyayê de tu tişt nîne ko tekûz bit. Di her tiştî de, nemaze di karên nû destpêkirî de, pirî car, kêmanî hene. 

Heke te kêmanî dîtin, hema dirêjî wan me…ke. Lê bixebite ko tu bikevî nav wan, arîkariya daniyan bikî û wan kêmaniyan biedilînî. Hilweşandina stûnekê hêsanî ye. Huner di rastkirina stûna xwar de ye.

Celadet Alî Bedir Xan

Bersivekê binivîsin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.